Disclaimer Privacyverklaring

Disclaimer & Privacyverklaring

Skin Beauty besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. De verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Skin Beauty kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Skin Beauty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Skin Beauty worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Skin Beauty.

Verantwoordelijkheid

De bezoeker van de site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Skin Beauty.

Specialisaties

De bezoeker van de site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Skin Beauty.

Privacyverklaring en Cookiebeleid

Als bezoeker van deze website wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarover staat op deze pagina meer informatie.

U kunt hier ook lezen wat ons cookiebeleid is. Dat is van belang omdat sinds 5 juni 2012 de nieuwe Telecomwet van kracht is. Die verplicht alle websites om hun bezoekers voorlichting te geven over het cookiebeleid en om voor het gebruik van bepaalde cookies voorafgaand expliciet toestemming te vragen.

Privacyverklaring

Skin Beauty gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Voor zover er sprake is van vastlegging van persoonlijke gegevens, houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. We bereiden ons ook voor op de Algemene verordening gegevensbescherming die vanaf mei 2018 van kracht is. Wij verwerken van consumenten die onze website bezoeken alleen geanonimiseerde gegevens. Indien u e-mails (zoals nieuwsbrieven of online surveys) van ons ontvangt, registreren wij uw interacties met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant is.

Uw privacyrechten

U mag uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via 0645232582 of e-mail naar info@Skinbeauty.nl. Op die manier kunt u ons ook bereiken als u vragen heeft over wat wij doen met uw persoonsgegevens. Als u vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest met de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Wat is een cookie?

De bezoeker van de site mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Skin Beauty.

Moet er toestemming worden gevraagd voor het plaatsen van alle soorten cookies?

Nee. Een website mag een cookie plaatsen zonder uw toestemming als deze cookie strikt noodzakelijk is voor de werking van de website. Ook gelden de regels niet voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een door u zelf gevraagde dienst.
Wij maken gebruik van functionele cookies (die nodig zijn om de site goed te laten werken).
We gebruiken ook analytische cookies (van Google Analytics), die ons helpen om het gebruik van de website in kaart te brengen en met die gegevens de website te verbeteren. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We hebben ‘gegevens delen’ (met derde partijen) uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Wij pseudonimiseren uw IP-adres (de laatste 8 cijfers zijn gemaskeerd).
Wij gebruiken zelf geen tracking cookies. Bij pagina’s met een embedded YouTube-video is het mogelijk dat een derde partij, YouTube, tracking cookies plaatst. Dat kan ook gebeuren als u klikt op een social media-icoontje, om een artikel te delen via Facebook, Twitter of LinkedIn.

Kan ik zelf beheren of/welke cookies worden geplaatst?

U kunt via uw browser-instellingen zelf instellen of u het plaatsen van cookies toestaat, en welke. Ook kunt u cookies verwijderen. Seniorweb geeft hiervoor een duidelijke handleiding; u kunt voor meer informatie ook terecht bij de hulpfunctie van uw browser.

(Skin Beauty november 2019, met dank aan onze partner Anbos)